Bài 1 - Trang 73 - SGK Địa lí 8

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), ghi vào vở: - Tên các châu lục, các đại dương theo thứ tự: I, II.. X.

Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), ghi vào vở:
- Tên các châu lục, các đại dương theo thứ tự: I, II.. X.
- Tên các đảo lớn theo thứ tự: 1, 2... 11.
- Tên các sông, hồ lớn theo thứ tự: a, b... v.
Trả lời
- Tên các châu lục, đại dương trong lược đồ được dùng các kí hiệu như sau:
+ I: Lục địa Bắc Mĩ.
+ II: Lục địa Nam Mĩ.
+ III: Châu Âu.

+ IV Châu Phi

+ V Châu Á.

+ VI: Châu Đại dương.

+ VII: Bắc Băng Dương.

+ VIII: Đại Tây Dương.
+ IX: Ấn Độ Dương.
+ X: Thái Bình Dương.

Tên các đảo lớn :

1. Grơn-len.

2. Ai-xơ-len.

3  Anh. Ai-len.

4. Cu-ba. 
5. Xi-xin.
6. Ma-đa-ga-xca.

7. Hôn-su.
8. Ca-li-man-ta.
9. Xu-ma-tơ-ra.

10. Niu Ghi-nê.  11. Niu Di-lân.  

Tên các sông, hồ lớn theo các kí hiệu sau:

A-ma-dôn: f

Lê-na: r
Ấn: v

Mi-xi-xi-pi: c
Bai-can: x

Ngũ Hồ: d
Hằng: u

Ni-giê: m
Công-gô: n

Nin: l
Cô-lô-ra-đô: a

Ô-bi: p
Dăm-bc-di: o

Ô-ri-nô-cô: e
Đa-nuyp: i

Pa-ra-na: g
En-bơ: h

Trường Giang: t
I-ê-nit-xây:q

Vôn-ga: k

Hoàng Hà: s

Hồ Nô lệ lớn: b

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan