Tuần 24: Hành tinh xanh của em

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 24: Hành tinh xanh của em Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 11: Đọc: Sự tích cây thì là

Giải Bài 11: Đọc: Sự tích cây thì là SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 11: Viết: Chữ hoa V

Giải Bài 11: Viết: Chữ hoa V SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 11: Nói và nghe: Kể chuyện: Sự tích cây thì là

Giải Bài 11: Nói và nghe: Kể chuyện: Sự tích cây thì là SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 12: Đọc: Bờ tre đón khách

Giải Bài 12: Đọc: Bờ tre đón khách SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 12: Viết: Nghe - viết: Bờ tre đón khách

Giải Bài 12: Viết: Nghe - viết: Bờ tre đón khách; Phân biệt d/gi, iu/ưu, ươc/ươt SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 12: Luyện tập

Giải Bài 12: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về vật nuôi; Câu nêu đặc điểm của các loài vật; Viết đoạn văn kể về hoạt động của con vật SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 12: Đọc mở rộng: Chủ đề Vật nuôi trong nhà

Giải Bài 12: Đọc mở rộng: Chủ đề Vật nuôi trong nhà SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn