Tuần 33: Việt Nam quê hương em

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 32: Việt Nam quê hương em Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 27: Đọc: Chuyện quả bầu

Giải Bài 27: Đọc: Chuyện quả bầu SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 27: Viết: Ôn chữ hoa A, M, N (kiểu 2)

Giải Bài 27: Viết: Ôn chữ hoa A, M, N (kiểu 2) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 27: Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện quả bầu

Giải Bài 27: Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện quả bầu SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 28: Đọc: Khám phá đáy biển ở Trường Sa

Giải Bài 28: Đọc: Khám phá đáy biển ở Trường Sa SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 28: Viết: Nghe - viết: Khám phá đáy biển ở Trường Sa

Giải Bài 28: Viết: Nghe - viết: Khám phá đáy biển ở Trường Sa; Phân biệt: it/uyt, ươu/iêu, in/inh SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 28: Luyện tập

Giải Bài 28: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về các loài vật dưới biển; Dấu chấm, dấu phẩy; Viết đoạn văn kể sự việc chứng kiến, tham gia SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 28: Đọc mở rộng: Truyện dân gian Việt Nam

Giải Bài 28: Đọc mở rộng: Truyện dân gian Việt Nam SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn