Giải Bài 27: Viết: Ôn chữ hoa A, M, N (kiểu 2) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống


Giải Bài 27: Viết: Ôn chữ hoa A, M, N (kiểu 2) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Viết chữ hoa: Ôn các chữ hoa

Lời giải chi tiết:

Em làm theo yêu cầu của bài.

Câu 2

Câu 2: Viết ứng dụng: Muôn người như một.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay