Giải Bài 22: Viết: Nghe - viết: Thư gửi bố ngoài đảo SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống


Giải Bài 22: Viết: Nghe - viết: Thư gửi bố ngoài đảo; Phân biệt: d/gi, s/x, ip/iêp SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Nghe – viết: Thư gửi bố ngoài đảo (từ đầu đến cũng nghe).

Thư gửi bố ngoài đảo

Bây giờ sắp Tết rồi

Con viết thư gửi bố...

 

Tết con muốn gửi bố

Cái bánh chưng cho vui

Nhưng bánh thì to quá

Mà hòm thư nhỏ thôi.

 

Gửi hoa lại sợ héo

Đường ra đảo xa xôi

Con viết thư gửi vậy

Hẳn bố bằng lòng thôi.

 

Ngoài ấy chắc nhiều gió

Đảo không có gì che

Ngoài ấy chắc nhiều sóng

Bố lúc nào cũng nghe.

Câu 2

Câu 2: Chọn tiếng phù hợp thay cho ô vuông.

a. (dang/giang): □ tay, giỏi □, dở □

b. (dành/giành): dỗ □, tranh □, để □

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a. dang tay, giỏi giang, dở dang

b. dỗ dành, tranh giành, để dành

Câu 3

Câu 3: Chọn a hoặc b.

a. Tìm từ ngữ gọi tên từng loại quả có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x.

b. Chọn ip hoặc iêp thay cho ô vuông.

- Nhân dٜ Tết, em viết một tấm thٜ gửi lời chúc đến các chú bộ đội Trường Sa.

- Những con sóng liên t□’ xô vào bờ.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a.

b.

- Nhân dịpTết, em viết một tấm thiệp gửi lời chúc đến các chú bộ đội Trường Sa.

- Những con sóng liên tiếp xô vào bờ.


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay