Giải Bài 16: Viết: Nghe - viết: Khi trang sách mở ra SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Giải Bài 16: Viết: Nghe - viết: Khi trang sách mở ra; Viết hoa tên người; Phân biệt l/n, ăn/ăng, ân/âng SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Nghe – viết: Khi trang sách mở ra (2 khổ thơ cuối)

Khi trang sách mở ra

Trang sách còn có lửa

Mà giấy chẳng cháy đâu

Trang sách có ao sâu

Mà giấy không hề ướt.

 

Trang sách không nói được

Sao em nghe điều gì

Dạt dào như sóng vỗ

Một chân trời đang đi.

Câu 2

Câu 2: Viết tên 2 tác giả của những cuốn sách em đã đọc.

Phương pháp giải:

Em nhớ lại những cuốn sách em đã đọc và tên tác giả của những cuốn sách đó

Lời giải chi tiết:

Hai tác giả của những cuốn sách em đã đọc là:

- Sơn Tùng (Tác phẩm: Búp sen xanh)

- Tô Hoài (Tác phẩm: Dế Mèn phiêu lưu kí)

Câu 3

Câu 3: Chọn a hoặc b:

a. Chọn l hoặc n thay cho ô vuông:

- Dao có mài mới sắc, người có học mới □ên.

- Hay học thì sang, hay □àm thì có.

- □ật từng trang từng trang

Giấy trắng sờ mát rượi

Thơm tho mùi giấy mới

□ắn □ót bàn tay xinh.

(Theo Nguyễn Quang Huy)

b. Chọn tiếng trong ngoặc thay cho ô vuông:

- (gắn/gắng): bó, cố □, □ sức

- (nắn/nắng): ánh □, uốn □, □ nót

- (vần/vầng): thơ, □ trăng, □ trán

- (vân/vâng): □ gỗ, □ lời, □ tay

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp với yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

a. Chọn l hoặc n thay cho ô vuông:

- Dao có mài mới sắc, người có học mới nên.

- Hay học thì sang, hay làm thì có.

- Lật từng trang từng trang

Giấy trắng sờ mát rượi

Thơm tho mùi giấy mới

Nắn nót bàn tay xinh.

(Theo Nguyễn Quang Huy)

b. Chọn tiếng trong ngoặc thay cho ô vuông:

- (gắn/gắng): gắn bó, cố gắng, gắng sức

- (nắn/nắng): ánh nắng, uốn nắn, nắn nót

- (vần/vầng): vần thơ, vầng trăng, vầng trán

- (vân/vâng): vân gỗ, vâng lời, vân tay

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay