Giải Bài 11: Viết: Chữ hoa V SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống


Giải Bài 11: Viết: Chữ hoa V SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Viết chữ hoa V

Lời giải chi tiết:

- Cấu tạo:

+ Chữ V cỡ vừa cao 5 li; chữ V cỡ nhỏ cao 2,5 li.

+ Gồm nét: 3 nét chính (nét 1 kết hợp nét cong trái và lượn ngang; nét 2 là nét thẳng đứng, hơi lượn ở hai đầu nét lượn dọc; nét 3 là nét móc xuôi phải, lượn ở phía dưới).

- Cách viết:

- GV hướng dẫn quy trình viết chữ viết hoa V:

+ Nét 1 (đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét cong trái rồi lượn ngang, dừng bút trên đường kẻ 6)

+ Nét 2 (từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút đi xuống để viết nét thẳng đứng, lượn ở hai đầu nét lượn dọc, đến đường kẻ 1 thì dừng lại)

+ Nét 3 (từ điểm dừng bút của nét 2, chuyển hướng đầu bút, viết nét móc xuôi phải, dừng bút ở đường kẻ 5).

Chú ý: Giữa nét 2 và nét 3 có khoảng cách vừa phải (không quá hẹp hoặc quá rộng).

Câu 2

Câu 2: Viết ứng dụng: Vườn cây quanh năm xanh tốt.


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay