Giải Bài 18: Viết: Nghe - viết: Thư viện biết đi SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống


Giải Bài 18: Viết: Nghe - viết: Thư viện biết đi; Phân biệt: d/gi, ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Nghe – viết: Thư viện biết đi (từ Ở Phần Lan đến người đọc).

Thư viện biết đi

Ở Phần Lan, có hàng trăm thư viện di động trên những chiếc xe buýt cũ, chạy khắp các thành phố lớn. Ở châu Phi, một người thủ thư đã đặt thư viện trên lưng một con lạc đà. Nhờ thế, những cuốn sách có thể băng qua sa mạc để đến với người đọc.

Câu 2

Câu 2: Tìm 2 từ ngữ:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng d. (M: dìu dắt)

b. Chứa tiếng bắt đầu bằng gi. (M: giảng giải)

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài.

Lời giải chi tiết:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng d: dịu dàng, da dẻ, dễ dãi, dễ dàng, dặn dò, du dương, …

b. Chứa tiếng bằng đầu bằng gi: giặt giũ, giữ gìn,…

Câu 3

Câu 3: Chọn a hoặc b:

a. Chọn ch hoặc tr thay cho ô vuông.

Phòng học là □iếc áo

Bọc □úng mình ở □ong

Cửa sổ là □iếc túi

□e □ắn ngọn gió đông.

(Theo Nguyễn Lãm Thắng)

b. Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm.

- Sách giúp chúng em rộng hiêu biết.

- Cô phụ trách thư viện hướng dân các bạn để sách vào đúng chô trên giá.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của từng ý.

Lời giải chi tiết:

a. Chọn ch hoặc tr thay cho ô vuông.

Phòng học là chiếc áo

Bọc chúng mình ở trong

Cửa sổ là chiếc túi

Che chắn ngọn gió đông.

(Theo Nguyễn Lãm Thắng)

b. Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm.

- Sách giúp chúng em mở rộng hiểu biết.

- Cô phụ trách thư viện hướng dẫn các bạn để sách vào đúng chỗ trên giá.


Bình chọn:
4.2 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay