Giải Bài 12: Viết: Nghe - viết: Bờ tre đón khách SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống


Giải Bài 12: Viết: Nghe - viết: Bờ tre đón khách; Phân biệt d/gi, iu/ưu, ươc/ươt SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Nghe – viết: Bờ tre đón khách (từ Bờ tre quanh hồ đến Đậu vào chỗ cũ).

Bờ tre đón khách

Bờ tre quanh hồ

Suốt ngày đón khách

Một đàn cò bạch

Hạ cánh reo mừng

Tre chợt tưng bừng

Nở đầy hoa trắng.

 

Đến chơi im lặng

Có bác bồ nông

Đứng nhìn mênh mông

Im như tượng đá.

Một chú bói cá

Đã xuống cánh mềm

Chú vụt bay lên

Đậu vào chỗ cũ.

Câu 2

Câu 2: Chọn d hoặc gi thay cho ô vuông.

Cây □ừa xanh toả nhiều tàu

□ang tay đón □ó, gật đầu gọi trăng...

(Theo Trần Đăng Khoa)

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Cây dừa xanh toả nhiều tàu

Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng...

(Theo Trần Đăng Khoa)

Câu 3

Câu 3: Chọn a hoặc b.

a. Chọn iu hoặc ưu thay cho ô vuông.

- Xe c□’ hoả chạy như bay đến nơi có đám cháy.

- Chim hót r□’ rít trong vòm cây.

- Cây bưởi nhà em quả sai tr๊ cành.

b. Chọn ươc hoặc ươt thay cho ô vuông.

- Hoa thược dٜ nở rực rỡ trong vườn.

- Những hàng liễu rủ th□’ tha bên hồ.

- N□’ ngập mênh mông.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a. Chọn iu hoặc ưu thay cho ô vuông.

- Xe cứu hoả chạy như bay đến nơi có đám cháy.

- Chim hót ríu rít trong vòm cây.

- Cây bưởi nhà em quả sai trĩu cành.

b. Chọn ươc hoặc ươt thay cho ô vuông.

- Hoa thược dược nở rực rỡ trong vườn.

- Những hàng liễu rủ thướt tha bên hồ.

- Nước ngập mênh mông.


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay