Giải Bài 10: Đọc: Thời khóa biểu SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Giải Bài 10: Đọc: Thời khóa biểu SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Khởi động

Em làm thế nào để biết được các môn học trong ngày, trong tuần?

Phương pháp giải:

Em liên hệ bản thân để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Để biết được các môn học trong ngày, trong tuần em sẽ xem thời khóa biểu.

Phần II

Bài đọc:


THỜI KHOÁ BIỂU

Thời khoá biểu cho biết thời gian học các môn của từng ngày trong tuần. Thời khoá biểu gồm nhiều cột dọc và nhiều hàng ngang. Các bạn học sinh thường đọc thời khoá biểu theo trình tự thứ – buổi – tiết – môn.

Phần III

Trả lời câu hỏi:

Câu 1: Đọc thời khóa biểu của ngày thứ Hai.

Phương pháp giải:

Em quan sát thời khóa biểu của ngày thứ Hai trong bài đọc để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Thời khóa biểu của ngày thứ Hai:

- Buổi sáng: Hoạt động trải nghiệm, Toán, Tiếng Việt, Tiếng Việt.

- Buổi chiều: Tiếng Anh, Tự học có hướng dẫn

Câu 2

Câu 2: Sáng thứ Hai có mấy tiết?

Phương pháp giải:

Em quan sát thời khóa biểu trong bài đọc để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Sáng thứ Hai có 4 tiết.

Câu 3

Câu 3: Thứ Năm có những môn học nào?

Phương pháp giải:

Em quan sát thời khóa biểu của thứ Năm trong bài đọc để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Thứ Năm có năm môn: Tiếng Việt, Giáo dục thể chất, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Tự học có hướng dẫn

Câu 4

Câu 4: Nếu không có thời khóa biểu, em sẽ gặp khó khăn gì?

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết:

Nếu không có thời khóa biếu, em sẽ không nắm được những lịch học các ngày trong tuần, do đó sẽ không chủ động sắp xếp được việc học của mình.

Phần IV

Luyện tập theo văn bản đọc.

Câu 1: Dựa vào thời khóa biểu trên đây, hỏi – đáp theo mẫu:

Phương pháp giải:

Em quan sát thời khóa biểu trong bài rồi hỏi đáp theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

- Hỏi: Lớp mình có tiết Mĩ thuật vào thứ mấy?

- Đáp: Lớp mình có tiết Mĩ thuật vào thứ Tư.

- Hỏi: Lớp mình có tiết Tiếng Anh vào thứ mấy?

- Đáp: Lớp mình có tiết Tiếng Anh vào thứ Sáu.

- Hỏi: Lớp mình có tiết Giáo dục thể chất vào thứ mấy?

- Đáp: Lớp mình có tiết Giáo dục thể chất vào thứ Ba và thứ Năm.

Câu 2

Câu 2: Nói một câu giới thiệu môn học hoặc hoạt động ở trường mà em thích:

M: Tiếng Việt là môn học tôi yêu thích nhất.

Phương pháp giải:

Giới thiệu về môn học em yêu thích bằng cách trả lời câu hỏi sau:

- Môn học em yêu thích là môn học nào?

- Vì sao em yêu thích môn học đó?

Lời giải chi tiết:

- Môn học mà em yêu thích là môn Tiếng Việt. Bởi vì nhớ có môn học này, em được đọc rất nhiều bài đọc, nhiều câu chuyện lí thú.

- Môn học mà em yêu thích nhất là môn Toán. Bởi vì em rất thích làm tính và giải toán.

- Môn học mà em yêu thích nhất là môn Âm nhạc. Bởi vì em rất thích ca hát.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay