Tuần 23: Hành tinh xanh của em

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 23: Hành tinh xanh của em Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 9: Đọc: Vè chim

Giải Bài 9: Đọc: Vè chim SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 9: Viết chữ hoa U, Ư

Giải Bài 9: Viết chữ hoa U, Ư SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 9: Nói và nghe: Kể chuyện: Cảm ơn họa mi

Giải Bài 9: Nói và nghe: Kể chuyện: Cảm ơn họa mi SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 10: Đọc: Khủng long

Giải Bài 10: Đọc: Khủng long SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 10: Viết: Nghe - viết: Khủng long

Giải Bài 10: Viết: Nghe - viết: Khủng long; Phân biệt: uya/uyu, iêu/ươu, uôt/uôc SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 10: Luyện tập

Giải Bài 10: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về muông thú; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than; Viết đoạn văn giới thiệu tranh ảnh về một con vật SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 10: Đọc mở rộng: Chủ đề Động vật hoang dã

Giải Bài 10: Đọc mở rộng: Chủ đề Động vật hoang dã SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn