Tuần 26: Hành tinh xanh của em

Bình chọn:
4.6 trên 54 phiếu

Giải Tuần 26: Hành tinh xanh của em Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 15: Đọc: Những con sao biển

Giải Bài 15: Đọc: Những con sao biển SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 15: Viết: Chữ hoa Y

Giải Bài 15: Viết: Chữ hoa Y SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 15: Nói và nghe: Bảo vệ môi trường

Giải Bài 15: Nói và nghe: Bảo vệ môi trường SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 16: Đọc: Tạm biệt cánh cam

Giải Bài 16: Đọc: Tạm biệt cánh cam SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 16: Viết: Nghe - viết: Tạm biệt cánh cam

Giải Bài 16: Viết: Nghe - viết: Tạm biệt cánh cam; Phân biệt oanh/oach, s/x, dấu hỏi/dấu ngã SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 16: Luyện tập

Giải Bài 16: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về các loài vật nhỏ bé; Dấu chấm, dấu chấm hỏi; Viết đoạn văn kể việc làm để bảo vệ môi trường SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 16: Đọc mở rộng: Chủ đề Bảo vệ động vật

Giải Bài 16: Đọc mở rộng: Chủ đề Bảo vệ động vật SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn