Tuần 6: Đi học vui sao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 6: Đi học vui sao Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 11: Đọc: Cái trống trường em

Giải Bài 11: Đọc: Cái trống trường em SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 11: Viết: Chữ hoa Đ

Giải Bài 11: Viết: Chữ hoa Đ SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 11: Nói và nghe: Ngôi trường của em

Giải Bài 11: Nói và nghe: Ngôi trường của em SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 12: Đọc: Danh sách học sinh

Giải Bài 12: Đọc: Danh sách học sinh SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 12: Viết: Nghe - viết: Cái trống trường em

Giải Bài 12: Viết: Nghe - viết: Cái trống trường em; Phân biệt g/gh, s/x, hỏi/ngã SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 12: Luyện tập

Giải Bài 12: Luyện tập: Từ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm, Lập danh sách học sinh (tổ) SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem chi tiết

Bài 12: Đọc mở rộng Chủ đề Thầy cô

Giải Bài 12: Đọc mở rộng Chủ đề Thầy cô SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn