Tuần 28: Giao tiếp và kết nối

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 28: Giao tiếp và kết nối Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Giải bài 17: Đọc: Những cách chào độc đáo

Giải Giải bài 17: Đọc: Những cách chào độc đáo SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Giải bài 17: Viết: Chữ hoa A (kiểu 2)

Giải Giải bài 17: Viết: Chữ hoa A (kiểu 2) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Giải bài 17: Nói và nghe: Kể chuyện: Lớp học viết thư

Giải Giải bài 17: Nói và nghe: Kể chuyện: Lớp học viết thư SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Giải bài 18: Đọc: Thư viện biết đi

Giải Giải bài 18: Đọc: Thư viện biết đi SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 18: Viết: Nghe - viết: Thư viện biết đi

Giải Bài 18: Viết: Nghe - viết: Thư viện biết đi; Phân biệt: d/gi, ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 18: Luyện tập

Giải Bài 18: Luyện tập: Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm; Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than; Viết đoạn văn giới thiệu một đồ dùng học tập SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 18: Đọc mở rộng: Chủ đề Những chuyện lạ đó đây

Giải Bài 18: Đọc mở rộng: Chủ đề Những chuyện lạ đó đây SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn