Tuần 30: Con người Việt Nam

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 30: Con người Việt Nam Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 21: Đọc: Mai An Tiêm

Giải Bài 21: Đọc: Mai An Tiêm SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 21: Viết: Chữ hoa N (kiểu 2)

Giải Bài 21: Viết: Chữ hoa N (kiểu 2) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 21: Nói và nghe: Kể chuyện Mai An Tiêm

Giải Bài 21: Nói và nghe: Kể chuyện Mai An Tiêm SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 22: Đọc: Thư gửi bố ngoài đảo

Giải Bài 22: Đọc: Thư gửi bố ngoài đảo SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 22: Viết: Nghe - viết: Thư gửi bố ngoài đảo

Giải Bài 22: Viết: Nghe - viết: Thư gửi bố ngoài đảo; Phân biệt: d/gi, s/x, ip/iêp SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 22: Luyện tập

Giải Bài 22: Luyện tập: Mở rộng vốn từ nghề nghiệp; Câu nêu hoạt động của con người; Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 22: Đọc mở rộng: Chủ đề Những câu chuyện về các chú bộ đội hải quân

Giải Bài 22: Đọc mở rộng: Chủ đề Những câu chuyện về các chú bộ đội hải quân SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn