Tuần 19: Vẻ đẹp quanh em

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 19: Vẻ đẹp quanh em Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 1: Đọc: Chuyện bốn mùa

Giải Bài 1: Đọc: Chuyện bốn mùa SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 1: Viết: Chữ hoa Q

Giải Bài 1: Viết: Chữ hoa Q SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 1: Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện bốn mùa

Giải Bài 1: Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện bốn mùa SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 2: Đọc: Mùa nước nổi

Giải Bài 2: Đọc: Mùa nước nổi SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 2: Nghe - viết: Mùa nước nổi

Giải Bài 2: Nghe - viết: Mùa nước nổi; Phân biệt: c/k, ch/tr, ac/at SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 2: Luyện tập

Giải Bài 2: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về các mùa; Dấu chấm, dấu chấm hỏi; Viết đoạn văn tả một đồ vật SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 2: Đọc mở rộng Các mùa trong năm

Giải Bài 2: Đọc mở rộng Các mùa trong năm SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn