Tuần 22: Vẻ đẹp quanh em

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 22: Vẻ đẹp quanh em Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 7: Đọc: Hạt thóc

Giải Bài 7: Đọc: Hạt thóc SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 7: Viết: Chữ hoa T

Giải Bài 7: Viết: Chữ hoa T SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 7: Nói và nghe: Kể chuyện: Sự tích cây khoai lang

Giải Bài 7: Nói và nghe: Kể chuyện: Sự tích cây khoai lang SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 8: Đọc: Lũy tre

Giải Bài 8: Đọc: Lũy tre SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 8: Viết: Nghe - viết: Lũy tre

Giải Bài 8: Viết: Nghe - viết: Lũy tre; Phân biệt uynh/uych, l/n, iêt/iêc SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 8: Luyện tập

Giải Bài 8: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về thiên nhiên; Câu nêu đặc điểm; Viết đoạn văn kể lại một sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 8: Đọc mở rộng: Vẻ đẹp của thiên nhiên

Giải Bài 8: Đọc mở rộng: Vẻ đẹp của thiên nhiên SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn