Tuần 12: Niềm vui tuổi thơ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 12: Niềm vui tuổi thơ Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 21: Đọc: Thả diều

Giải Bài 21: Đọc: Thả diều SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 21: Viết: Chữ hoa L

Giải Bài 21: Viết: Chữ hoa L SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 21: Nói và nghe: Kể chuyện Chúng mình là bạn

Giải Bài 21: Nói và nghe: Kể chuyện Chúng mình là bạn SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 22: Đọc: Tớ là Lê-gô

Giải Bài 22: Đọc: Tớ là Lê-gô SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 22: Viết: Nghe - viết: Đồ chơi yêu thích

Giải Bài 22: Viết: Nghe - viết: Đồ chơi yêu thích; Phân biệt: d/gi, s/x, ươn/ương SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 22: Luyện tập

Giải Bài 22: Luyện tập: Từ chỉ sự vật; Câu nêu đặc điểm; Viết đoạn văn giới thiệu một đồ chơi SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 22: Đọc mở rộng Hướng dẫn cách tổ chức trò chơi

Giải Bài 22: Đọc mở rộng Hướng dẫn cách tổ chức trò chơi SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn