Tuần 21: Vẻ đẹp quanh em

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 21: Vẻ đẹp quanh em Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 5: Đọc: Giọt nước và biển lớn

Giải Bài 5: Đọc: Giọt nước và biển lớn SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 5: Viết: Chữ Hoa S

Giải Bài 5: Viết: Chữ Hoa S SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 5: Nói và nghe: Kể chuyện: Chiếc đèn lồng

Giải Bài 5: Nói và nghe: Kể chuyện: Chiếc đèn lồng SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 6: Đọc: Mùa vàng

Giải Bài 6: Đọc: Mùa vàng SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 6: Viết: Nghe - viết: Mùa vàng

Giải Bài 6: Viết: Nghe - viết: Mùa vàng; Phân biệt ng/ngh, r/d/gi, ưc/ưt SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 6: Luyện tập

Giải Bài 6: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về cây cối; Câu nêu hoạt động; Viết đoạn văn kể về việc chăm sóc cây cối SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 6: Đọc mở rộng Chủ đề Thiên nhiên

Giải Bài 6: Đọc mở rộng Chủ đề Thiên nhiên SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn