Tuần 15: Mái ấm gia đình

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 15: Mái ấm gia đình Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 27: Đọc: Mẹ

Giải Bài 27: Đọc: Mẹ SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 27: Viết: Chữ hoa O

Giải Bài 27: Viết: Chữ hoa O SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 27: Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây vú sữa

Giải Bài 27: Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây vú sữa SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 28: Đọc: Trò chơi của bố

Giải Bài 28: Đọc: Trò chơi của bố SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 28: Viết: Nghe - viết: Trò chơi của bố

Giải Bài 28: Viết: Nghe - viết: Trò chơi của bố; Viết hoa tên riêng địa lí, Phân biệt l/n, ao/au SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 28: Luyện tập

Giải Bài 28: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than; Viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người thân SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 28: Đọc mở rộng Chủ đề Gia đình

Giải Bài 28: Đọc mở rộng Chủ đề Gia đình SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn