Tuần 31: Con người Việt Nam

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 31: Con người Việt Nam Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 23: Đọc: Bóp nát quả cam

Giải Bài 23: Đọc: Bóp nát quả cam SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 23: Viết: Chữ hoa Q (kiểu 2)

Giải Bài 23: Viết: Chữ hoa Q (kiểu 2) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 23: Nói và nghe: Kể chuyện Bóp nát quả cam

Giải Bài 23: Nói và nghe: Kể chuyện Bóp nát quả cam SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 24: Đọc: Chiếc rễ đa tròn

Giải Bài 24: Đọc: Chiếc rễ đa tròn SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 24: Viết: Nghe - viết: Chiếc rễ đa tròn

Giải Bài 24: Viết: Nghe - viết: Chiếc rễ đa tròn; Viết hoa tên riêng người; Phân biệt iu/ưu, im/iêm SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 24: Luyện tập

Giải Bài 24: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về Bác Hồ; Câu nêu đặc điểm; Viết đoạn văn kể một sự việc SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 24: Đọc mở rộng: Chủ đề Bác Hồ

Giải Bài 24: Đọc mở rộng: Chủ đề Bác Hồ SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn