Tuần 34: Việt Nam quê hương em

Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

Giải Tuần 34: Việt Nam quê hương em Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 29: Đọc: Hồ Gươm

Giải Bài 29: Đọc: Hồ Gươm SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 29: Viết: Ôn chữ hoa Q, V (kiểu 2)

Giải Bài 29: Viết: Ôn chữ hoa Q, V (kiểu 2) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 29: Nói và nghe: Nói về quê hương, đất nước em

Giải Bài 29: Nói và nghe: Nói về quê hương, đất nước em SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 30: Đọc: Cánh đồng quê em

Giải Bài 30: Đọc: Cánh đồng quê em SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 30: Viết: Nghe - viết: Cánh đồng quê em

Giải Bài 30: Viết: Nghe - viết: Cánh đồng quê em; Viết hoa tên riêng địa lí; phân biệt d/r/gi, dấu hỏi/dấu ngã SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 30: Luyện tập

Giải Bài 30: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp; Câu nêu hoạt động, công việc; Viết đoạn văn kể về công việc của người thân SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 30: Đọc mở rộng: Chủ đề Nghề nghiệp

Giải Bài 30: Đọc mở rộng: Chủ đề Nghề nghiệp SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn