Tuần 14: Mái ấm gia đình

Bình chọn:
4.8 trên 94 phiếu

Giải Tuần 14: Mái ấm gia đình Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 25: Đọc: Sự tích hoa tỉ muội

Giải Bài 25: Đọc: Sự tích hoa tỉ muội SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 25: Viết: Chữ hoa N

Giải Bài 25: Viết: Chữ hoa N SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 25: Nói và nghe: Kể chuyện Hai anh em

Giải Bài 25: Nói và nghe: Kể chuyện Hai anh em SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 26: Đọc: Em mang về yêu thương

Giải Bài 26: Đọc: Em mang về yêu thương SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 26: Viết: Nghe - viết: Em mang về yêu thương

Giải Bài 26: Viết: Nghe - viết: Em mang về yêu thương; Phân biệt: iên/yên/uyên, r/d/gi, ai/ay SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 26: Luyện tập

Giải Bài 26: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về gia đình; Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm; Viết đoạn văn kể một việc người thân đã làm cho em SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 26: Đọc mở rộng Chủ đề Tình cảm anh chị em trong nhà

Giải Bài 26: Đọc mở rộng Chủ đề Tình cảm anh chị em trong nhà SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn