Tuần 32: Việt Nam quê hương em

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 32: Việt Nam quê hương em Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 25: Đọc: Đất nước chúng mình

Giải Bài 25: Đọc: Đất nước chúng mình SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 25: Viết: Chữ hoa V (kiểu 2)

Giải Bài 25: Viết: Chữ hoa V (kiểu 2) SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 25: Nói và nghe: Kể chuyện Thánh Gióng

Giải Bài 25: Nói và nghe: Kể chuyện Thánh Gióng SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 26: Đọc: Trên các miền đất nước

Giải Bài 26: Đọc: Trên các miền đất nước SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 26: Viết: Nghe - viết: Trên các miền đất nước

Giải Bài 26: Viết: Nghe - viết: Trên các miền đất nước; Viết hoa tên địa lí; Phân biệt ch/tr, iu/iêu SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 26: Luyện tập

Giải Bài 26: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về sản phẩm các miền đất nước; Câu giới thiệu; Viết đoạn văn kể sự việc chứng kiến, tham gia SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 26: Đọc mở rộng: Chủ đề Cảnh đẹp trên đất nước

Giải Bài 26: Đọc mở rộng: Chủ đề Cảnh đẹp trên đất nước SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn