Tuần 7: Đi học vui sao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 7: Đi học vui sao Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 13: Đọc: Yêu lắm trường ơi!

Giải Bài 13: Đọc: Yêu lắm trường ơi! SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 13: Viết: Chữ hoa E, Ê

Giải Bài 13: Viết: Chữ hoa E, Ê SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 13: Nói và nghe: Kể chuyện: Bữa ăn trưa

Giải Bài 13: Nói và nghe: Kể chuyện: Bữa ăn trưa SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 14: Đọc: Em học vẽ

Giải Bài 14: Đọc: Em học vẽ SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 14: Viết: Nghe - viết: Em học vẽ

Giải Bài 14: Viết: Nghe - viết: Em học vẽ; Phân biệt ng/ngh, r/d/gi, an/ang SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 14: Luyện tập

Giải Bài 14: Luyện tập: Từ chỉ sự vật; Dấu chấm, dấu chấm hỏi; Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 14: Đọc mở rộng chủ đề Trường học

Giải Bài 14: Đọc mở rộng chủ đề Trường học SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn