Tuần 3: Em lớn lên từng ngày

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tuần 3: Em lớn lên từng ngày Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, nghe, nói và viết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 5: Đọc: Em có xinh không?

Giải Bài 5: Đọc: Em có xinh không? SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 5: Viết: Chữ hoa B

Giải Bài 5: Viết: Chữ hoa B SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 5: Nói và nghe: Kể chuyện Em có xinh không?

Giải Bài 5: Nói và nghe: Kể chuyện Em có xinh không? SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 6: Đọc: Một giờ học

Giải Bài 6: Đọc: Một giờ học SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 6: Viết: Nghe - viết: Một giờ học

Giải Bài 6: Viết: Nghe - viết: Một giờ học. Bảng chữ cái SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 6: Luyện tập

Giải Bài 6: Luyện tập: Từ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm. Viết đoạn văn kể việc thường làm SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Bài 6: Đọc mở rộng Về chủ đề Trẻ em làm việc nhà

Giải Bài 6: Đọc mở rộng Về chủ đề Trẻ em làm việc nhà SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn