Trắc nghiệm Phân tích chi tiết cảnh đánh nhau với cối xay gió trong tác phẩm Đánh nhau với cối xay gió Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Sự việc nào không phải là sự việc chính được Xéc-van-tét nói đến trong đoạn trích?

 • A.

  Việc nhìn thấy và nhận định về những chiếc cối xay gió của Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa

 • B.

  Thái độ và hành động của mỗi người trước những chiếc cối xay gió

 • C.

  Đôn Ki-hô-tê băn khoăn và hỏi ý kiến Xan-chô Pan-xa xem có nên đánh những chiếc cối xay gió hay không?

 • D.

  Quan niệm và cách xử sự của mỗi người xung quanh chuyện ăn, chuyện ngủ.

Câu 2 :

Theo em, vì sao Đôn Ki-hô-tê không để ý đến chuyện ăn, ngủ?

 • A.

  Vì Đôn Ki-hô-tê muốn nhường đồ ăn và canh gác cho Xan-chô Pan-xa ngủ.

 • B.

  Vì Đôn Ki-hô-tê không muốn có thói quen sinh hoạt như người bình thường.

 • C.

  Vì Đôn Ki-hô-tê muốn mình giống với các hiệp sĩ giang hồ khác, chỉ nghĩ đến tình nương là đủ.

 • D.

  Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 3 :

Dòng nào thể hiện đầy đủ kết quả cuộc đánh nhau của Đôn Ki-hô-tê với cối xay gió?

 • A.

  Chiến khiên bị vỡ tan tành, ngọn giáo bị quằn, người và ngựa không việc gì.

 • B.

  Ngọn giáo gãy tan tành, chiếc mũ bị văng ra xa, thanh kiếm bị mẻ.

 • C.

  Cả người và ngựa ngã văng ra xa, ngựa bị toạc nửa vai, ngọn giáo gãy tan tành.

 • D.

  Ngọn giáo gãy tan tành, chiếc khiên bị vỡ đôi, con ngựa bị què chân.

Câu 4 :

Trong đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió, bản thân Đôn Ki-hô-tê tự đánh giá cuộc giao tranh của mình với những chiếc cối xay gió như thế nào?

 • A.

  Là một cuộc giao tranh lớn.

 • B.

  Là một cuộc giao tranh cân bằng giữa hai đối thủ.

 • C.

  Là một cuộc giao tranh không phân thắng bại.

 • D.

  Là một cuộc giao tranh điên cuồng và không cân sức

Câu 5 :

Dòng nào thuật đúng tình trạng của Đôn Ki-hô-tê sau khi đánh nhau với cối xay gió?

 • A.

  Nằm không cựa quậy, cầu mong nàng Đuyn-xi-nê-a cứu giúp, lại có sức mạnh, nhảy phắt lên ngựa đi tiếp.

 • B.

  Nằm không cựa quậy, được giám mã nâng dậy, đỡ ngồi lên ngựa nhưng không ngồi ngay ngắn được vì đau.

 • C.

  Vùng dậy ngay, nhảy lên ngựa đi tiếp và rất hùng dũng.

 • D.

  Nằm không cựa quậy, rồi thu hết sức vùng đứng lên, nhảy lên ngựa đi về cảng La-pi-xê.

Câu 6 :

Câu nói sau của Đôn Ki-hô-tê giúp em hiểu gì về con người lão?

"...ta không kêu đau là vì các hiệp sĩ giang hồ có bị thương thế nào cũng không được rên rỉ, dù xổ cả gan ruột ra ngoài".

(Đánh nhau với cối xay gió)

 • A.

  Đây là một người hoàn toàn không biết sợ một ai hay một thế lực nào.

 • B.

  Đôn Ki-hô-tê coi thường tất cả mọi sự đau đớn.

 • C.

  Đôn Ki-hô-tê muốn noi gương các hiệp sĩ giang hồ.

 • D.

  Đôn Ki-hô-tê đang cố tỏ ra không đau đớn trước mặt Xan-chô Pan-xa.

Câu 7 :

Cách nào không phải là cách nhà văn dùng để làm nổi bật cá tính của Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa?

 • A.

  Để cho nhân vật tự bộc lộ mình.

 • B.

  Để cho nhân vật này đánh giá về nhân vật khác.

 • C.

  Sử dụng biện pháp tương phản, đối lập.

 • D.

  Trực tiếp đưa ra những lời đánh giá về nhân vật.

Câu 8 :

Nhận xét nào nói đầy đủ nhất tính cách của Đôn Ki-hô-tê được thể hiện trong đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió?

 • A.

  Là một người có nhiều điểm tốt đẹp

 • B.

  Là một người có những hành động nực cười

 • C.

  Là một người hết sức điên rồ cả trong ước muốn và hành động

 • D.

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sự việc nào không phải là sự việc chính được Xéc-van-tét nói đến trong đoạn trích?

 • A.

  Việc nhìn thấy và nhận định về những chiếc cối xay gió của Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa

 • B.

  Thái độ và hành động của mỗi người trước những chiếc cối xay gió

 • C.

  Đôn Ki-hô-tê băn khoăn và hỏi ý kiến Xan-chô Pan-xa xem có nên đánh những chiếc cối xay gió hay không?

 • D.

  Quan niệm và cách xử sự của mỗi người xung quanh chuyện ăn, chuyện ngủ.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đôn Ki-hô-tê băn khoăn và hỏi ý kiến Xan-chô Pan-xa xem có nên đánh những chiếc cối xay gió hay không? Không phải là sự việc chính của văn bản.

Câu 2 :

Theo em, vì sao Đôn Ki-hô-tê không để ý đến chuyện ăn, ngủ?

 • A.

  Vì Đôn Ki-hô-tê muốn nhường đồ ăn và canh gác cho Xan-chô Pan-xa ngủ.

 • B.

  Vì Đôn Ki-hô-tê không muốn có thói quen sinh hoạt như người bình thường.

 • C.

  Vì Đôn Ki-hô-tê muốn mình giống với các hiệp sĩ giang hồ khác, chỉ nghĩ đến tình nương là đủ.

 • D.

  Cả 3 ý trên đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đôn Ki-hô-tê không để ý đến chuyện ăn, ngủ vì muốn nhường đồ ăn và canh gác cho Xan-chô Pan-xa ngủ và muốn mình khác với mọi người.

Câu 3 :

Dòng nào thể hiện đầy đủ kết quả cuộc đánh nhau của Đôn Ki-hô-tê với cối xay gió?

 • A.

  Chiến khiên bị vỡ tan tành, ngọn giáo bị quằn, người và ngựa không việc gì.

 • B.

  Ngọn giáo gãy tan tành, chiếc mũ bị văng ra xa, thanh kiếm bị mẻ.

 • C.

  Cả người và ngựa ngã văng ra xa, ngựa bị toạc nửa vai, ngọn giáo gãy tan tành.

 • D.

  Ngọn giáo gãy tan tành, chiếc khiên bị vỡ đôi, con ngựa bị què chân.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cả người và ngựa ngã văng ra xa, ngựa bị toạc nửa vai, ngọn giáo gãy tan tành là dòng đầy đủ về kết quả cuộc đánh nhau của Đôn Ki-hô-tê với cối xay gió

Câu 4 :

Trong đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió, bản thân Đôn Ki-hô-tê tự đánh giá cuộc giao tranh của mình với những chiếc cối xay gió như thế nào?

 • A.

  Là một cuộc giao tranh lớn.

 • B.

  Là một cuộc giao tranh cân bằng giữa hai đối thủ.

 • C.

  Là một cuộc giao tranh không phân thắng bại.

 • D.

  Là một cuộc giao tranh điên cuồng và không cân sức

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại diễn biến tâm trạng nhân vật Đôn Ki-hô-tê

Lời giải chi tiết :

Trong đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió, bản thân Đôn Ki-hô-tê tự đánh giá cuộc giao tranh của mình với những chiếc cối xay gió là một cuộc giao tranh điên cuồng và không cân sức.

Câu 5 :

Dòng nào thuật đúng tình trạng của Đôn Ki-hô-tê sau khi đánh nhau với cối xay gió?

 • A.

  Nằm không cựa quậy, cầu mong nàng Đuyn-xi-nê-a cứu giúp, lại có sức mạnh, nhảy phắt lên ngựa đi tiếp.

 • B.

  Nằm không cựa quậy, được giám mã nâng dậy, đỡ ngồi lên ngựa nhưng không ngồi ngay ngắn được vì đau.

 • C.

  Vùng dậy ngay, nhảy lên ngựa đi tiếp và rất hùng dũng.

 • D.

  Nằm không cựa quậy, rồi thu hết sức vùng đứng lên, nhảy lên ngựa đi về cảng La-pi-xê.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại diễn biến cuộc đánh nhau

Lời giải chi tiết :

Sau khi đánh nhau với cối xay gió, không cựa quậy, được giám mã nâng dậy, đỡ ngồi lên ngựa nhưng không ngồi ngay ngắn được vì đau.

Câu 6 :

Câu nói sau của Đôn Ki-hô-tê giúp em hiểu gì về con người lão?

"...ta không kêu đau là vì các hiệp sĩ giang hồ có bị thương thế nào cũng không được rên rỉ, dù xổ cả gan ruột ra ngoài".

(Đánh nhau với cối xay gió)

 • A.

  Đây là một người hoàn toàn không biết sợ một ai hay một thế lực nào.

 • B.

  Đôn Ki-hô-tê coi thường tất cả mọi sự đau đớn.

 • C.

  Đôn Ki-hô-tê muốn noi gương các hiệp sĩ giang hồ.

 • D.

  Đôn Ki-hô-tê đang cố tỏ ra không đau đớn trước mặt Xan-chô Pan-xa.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ lời nói trên và xem Đôn Ki-hô-tê là người như thế nào.

Lời giải chi tiết :

Câu nói trên thể hiện Đôn Ki-hô-tê muốn noi gương các hiệp sĩ giang hồ

Câu 7 :

Cách nào không phải là cách nhà văn dùng để làm nổi bật cá tính của Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa?

 • A.

  Để cho nhân vật tự bộc lộ mình.

 • B.

  Để cho nhân vật này đánh giá về nhân vật khác.

 • C.

  Sử dụng biện pháp tương phản, đối lập.

 • D.

  Trực tiếp đưa ra những lời đánh giá về nhân vật.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại nghệ thuật phần kết bài và nhớ lại cách xây dựng nhân vật

Lời giải chi tiết :

Tác giả không trực tiếp đưa ra những lời đánh giá về nhân vật.

Câu 8 :

Nhận xét nào nói đầy đủ nhất tính cách của Đôn Ki-hô-tê được thể hiện trong đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió?

 • A.

  Là một người có nhiều điểm tốt đẹp

 • B.

  Là một người có những hành động nực cười

 • C.

  Là một người hết sức điên rồ cả trong ước muốn và hành động

 • D.

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tất cả các điểm trên đều thể hiện đầy đủ tính cách của Đôn Ki-hô-tê được thể hiện trong đoạn trích