Trắc nghiệm Lý thuyết về Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội Văn 8

Đề bài

Câu 1 :

Thế nào là từ ngữ địa phương?

 • A.

  Là từ ngữ toàn dân đều biết và hiểu

 • B.

  Là từ ngữ chỉ được dùng duy nhất ở một địa phương

 • C.

  Là từ ngữ chỉ được dùng ở một (một số) địa phương nhất định.

 • D.

   Là từ ngữ được ít người biết đến

Câu 2 :

Biệt ngữ xã hội là gì?

 • A.

  Là từ ngữ chỉ được sử dụng ở một địa phương nhất định

 • B.

  Là từ ngữ được dùng trong tất cả các tầng lớp nhân dân

 • C.

  Là từ ngữ được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định

 • D.

  Là từ ngữ được dùng trong nhiều tầng lớp xã hội

Câu 3 :

Những mặt khác biệt trong tiếng nói của mỗi địa phương thể hiện ở phương diện nào

 • A.

  Ngữ âm

 • B.

  Ngữ pháp

 • C.

  Từ vựng

 • D.

  Cả A và C

Câu 4 :

Nhận xét nào không nói lên mục đích của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong tác phẩm văn học?

 • A.

  Để tô đậm màu sắc địa phương cho câu chuyện

 • B.

  Để tô đậm màu sắc giai tầng xã hội của ngôn ngữ

 • C.

  Để tô đậm tính cách nhân vật

 • D.

  Để thể hiện sự hiểu biết của tác giả về địa phương đó.

Câu 5 :

Khi sử dụng từ ngữ địa phương hoặc biệt ngữ xã hội, cần chú ý điều gì?

 • A.

  Không nên quá lạm dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội

 • B.

  Tùy hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp mà sử dụng từ ngữ địa phương hoặc biệt ngữ xã hội cho phù hợp.

 • C.

  Không phải từ nào đối tượng giao tiếp cũng có thể hiểu được từ ngữ địa phương hoặc biệt ngữ xã hội.

 • D.

  Cả A, B, C là đúng.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Các từ ngữ “bá, má, bầy tui…” là biệt ngữ xã hội hay từ ngữ địa phương?

Biệt ngữ xã hội

Từ ngữ địa phương

Câu 7 :

 Cho hai đoạn thơ sau:

Sáng ra bờ suối, tối vào hang

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng.

(Hồ Chí Minh, Tức cảnh Pác Bó)

Khi con tu hú gọi bầy

Lúa chiêm dang chín, trái cây ngọt dần

Vườn râm dậy tiếng ve ngân

Bắp rây vàng hạt, dầy sân nắng đào.

(Tố Hữu, Khi con tu hú)

Hai từ “bẹ” và “bắp” có thể được thay thế bằng từ ngữ toàn dân nào khác?

 • A.

  Ngô

 • B.

  Khoai

 • C.

  Sắn

 • D.

  Lúa mì

Câu 8 :

Cho đoạn văn sau:

“Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến... Mặc dầu non một năm ròng mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhắn người thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà. Tôi cũng cười đáp lại cô tôi: - Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về.”

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu)

Tại sao trong đoạn văn này, có chỗ tác giả dùng từ mẹ, có chỗ lại dùng từ mợ?

 • A.

  Mẹ và mợ là hai từ đồng nghĩa

 • B.

  Vì trước Cách mạng tháng Tám 1945, tầng lớp thị dân tư sản thời Pháp thuộc gọi mẹ là mợ

 • C.

  Dùng mẹ vì đó là lời kể của tác giả với đối tượng là độc giả, dùng mợ vì đó là lời đáp của chú bé Hồng khi đối thoại với người cô, giữa họ cùng một tầng lớp xã hội.

 • D.

  Cả A, B, C là đúng.

Câu 9 :

 Từ “mô” trong đoạn thơ sau có nghĩa là gì?

Đồng chí nhớ nữa,

Kể chuyện Bình - Trị - Thiên,

Cho bầy tui nghe ,

Bếp lửa rung rung đôi vai đồng chí

- Thưa trong nớ hiện chừ vô cùng gian khổ,

Đồng bào ta phải kháng chiến ra ri.

(Hồng Nguyên)

 • A.

  Tập hợp những tế bào có cùng một chức năng

 • B.

  Khối đất đá không lớn lắm, nổi cao hơn xung quanh

 • C.

  (Từ địa phương) nghĩa là “đâu”, “nào”

 • D.

  (Từ địa phương) nghĩa là “không phải”

Câu 10 :

Các từ in đậm trong đoạn thơ trên là từ ngữ ở vùng nào là chủ yếu?

 • A.

  Miền Bắc

 • B.

  Miền Trung

 • C.

  Miền Nam

 • D.

  Đây là từ ngữ toàn dân

Câu 11 :

Các từ “trượt vỏ chuối”, “trúng tủ”, “tủ đè” là biệt ngữ của nhóm tầng lớp nào trong xã hội?

 • A.

  Người già

 • B.

  Người trung tuổi

 • C.

  Học sinh

 • D.

  Giáo viên

Câu 12 :

Từ ngữ “trẻ trâu” xuất hiện trong giới trẻ gần đây thường chỉ điều gì?

 • A.

  Con trâu nhỏ

 • B.

  Tầng lớp thanh thiếu niên ngông cuồng

 • C.

  Những bạn mới lớn khỏe khoắn

 • D.

  Con nghé có giá trị

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thế nào là từ ngữ địa phương?

 • A.

  Là từ ngữ toàn dân đều biết và hiểu

 • B.

  Là từ ngữ chỉ được dùng duy nhất ở một địa phương

 • C.

  Là từ ngữ chỉ được dùng ở một (một số) địa phương nhất định.

 • D.

   Là từ ngữ được ít người biết đến

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định.

Câu 2 :

Biệt ngữ xã hội là gì?

 • A.

  Là từ ngữ chỉ được sử dụng ở một địa phương nhất định

 • B.

  Là từ ngữ được dùng trong tất cả các tầng lớp nhân dân

 • C.

  Là từ ngữ được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định

 • D.

  Là từ ngữ được dùng trong nhiều tầng lớp xã hội

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Biệt ngữ xã hội là từ ngữ chỉ được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định.

Câu 3 :

Những mặt khác biệt trong tiếng nói của mỗi địa phương thể hiện ở phương diện nào

 • A.

  Ngữ âm

 • B.

  Ngữ pháp

 • C.

  Từ vựng

 • D.

  Cả A và C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các từ ngữ địa phương có sự khác biệt nào trong những đáp án đã cho.

Lời giải chi tiết :

Ngữ pháp không tạo nên sự khác biệt của từ địa phương và ngôn ngữ toàn dân.

Câu 4 :

Nhận xét nào không nói lên mục đích của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong tác phẩm văn học?

 • A.

  Để tô đậm màu sắc địa phương cho câu chuyện

 • B.

  Để tô đậm màu sắc giai tầng xã hội của ngôn ngữ

 • C.

  Để tô đậm tính cách nhân vật

 • D.

  Để thể hiện sự hiểu biết của tác giả về địa phương đó.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Việc sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội phải phù hợp với tình huống giao tiếp. Trong thơ văn, tác giả có thể sử dụng một số từ ngữ thuộc hai lớp từ này để tô đậm màu sắc địa phương, màu sắc tầng lớp xã hội của ngôn ngữ, tính cách nhân vật.

Câu 5 :

Khi sử dụng từ ngữ địa phương hoặc biệt ngữ xã hội, cần chú ý điều gì?

 • A.

  Không nên quá lạm dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội

 • B.

  Tùy hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp mà sử dụng từ ngữ địa phương hoặc biệt ngữ xã hội cho phù hợp.

 • C.

  Không phải từ nào đối tượng giao tiếp cũng có thể hiểu được từ ngữ địa phương hoặc biệt ngữ xã hội.

 • D.

  Cả A, B, C là đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Việc sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội phải phù hợp với tình huống giao tiếp. Trong thơ văn, tác giả có thể sử dụng một số từ ngữ thuộc hai lớp từ này để tô đậm màu sắc địa phương, màu sắc tầng lớp xã hội của ngôn ngữ, tính cách nhân vật.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Các từ ngữ “bá, má, bầy tui…” là biệt ngữ xã hội hay từ ngữ địa phương?

Biệt ngữ xã hội

Từ ngữ địa phương

Đáp án

Biệt ngữ xã hội

Từ ngữ địa phương

Phương pháp giải :

Nhớ lại lý thuyết và đọc kĩ để chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết :

Các từ ngữ “bá, má, bầy tui…” là từ ngữ địa phương miền Trung.

Câu 7 :

 Cho hai đoạn thơ sau:

Sáng ra bờ suối, tối vào hang

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng.

(Hồ Chí Minh, Tức cảnh Pác Bó)

Khi con tu hú gọi bầy

Lúa chiêm dang chín, trái cây ngọt dần

Vườn râm dậy tiếng ve ngân

Bắp rây vàng hạt, dầy sân nắng đào.

(Tố Hữu, Khi con tu hú)

Hai từ “bẹ” và “bắp” có thể được thay thế bằng từ ngữ toàn dân nào khác?

 • A.

  Ngô

 • B.

  Khoai

 • C.

  Sắn

 • D.

  Lúa mì

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chọn đáp án thích hợp nhất.

Lời giải chi tiết :

Hai từ “bẹ” và “bắp” dùng để chỉ ngô.

Câu 8 :

Cho đoạn văn sau:

“Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến... Mặc dầu non một năm ròng mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhắn người thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà. Tôi cũng cười đáp lại cô tôi: - Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về.”

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu)

Tại sao trong đoạn văn này, có chỗ tác giả dùng từ mẹ, có chỗ lại dùng từ mợ?

 • A.

  Mẹ và mợ là hai từ đồng nghĩa

 • B.

  Vì trước Cách mạng tháng Tám 1945, tầng lớp thị dân tư sản thời Pháp thuộc gọi mẹ là mợ

 • C.

  Dùng mẹ vì đó là lời kể của tác giả với đối tượng là độc giả, dùng mợ vì đó là lời đáp của chú bé Hồng khi đối thoại với người cô, giữa họ cùng một tầng lớp xã hội.

 • D.

  Cả A, B, C là đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác phẩm và chọn ra đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết :

Tất cả các đáp án trên đều lí giải phù hợp cho câu hỏi.

Câu 9 :

 Từ “mô” trong đoạn thơ sau có nghĩa là gì?

Đồng chí nhớ nữa,

Kể chuyện Bình - Trị - Thiên,

Cho bầy tui nghe ,

Bếp lửa rung rung đôi vai đồng chí

- Thưa trong nớ hiện chừ vô cùng gian khổ,

Đồng bào ta phải kháng chiến ra ri.

(Hồng Nguyên)

 • A.

  Tập hợp những tế bào có cùng một chức năng

 • B.

  Khối đất đá không lớn lắm, nổi cao hơn xung quanh

 • C.

  (Từ địa phương) nghĩa là “đâu”, “nào”

 • D.

  (Từ địa phương) nghĩa là “không phải”

Đáp án : C

Phương pháp giải :

 Đọc kĩ đoạn thơ và chọn đáp án phù hợp nhất

Lời giải chi tiết :

Từ “mô” trong đoạn thơ trên có nghĩa là “đâu”, “nào”

Câu 10 :

Các từ in đậm trong đoạn thơ trên là từ ngữ ở vùng nào là chủ yếu?

 • A.

  Miền Bắc

 • B.

  Miền Trung

 • C.

  Miền Nam

 • D.

  Đây là từ ngữ toàn dân

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các từ in đậm và chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết :

Các từ in đậm trong đoạn thơ trên là từ ngữ ở vùng miền Trung là chủ yếu

Câu 11 :

Các từ “trượt vỏ chuối”, “trúng tủ”, “tủ đè” là biệt ngữ của nhóm tầng lớp nào trong xã hội?

 • A.

  Người già

 • B.

  Người trung tuổi

 • C.

  Học sinh

 • D.

  Giáo viên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

 Em để ý những câu nói của mọi người xung quanh hay sử dụng

Lời giải chi tiết :

Các từ “trượt vỏ chuối”, “trúng tủ”, “tủ đè” là biệt ngữ hay sử dụng của nhóm học sinh.

Câu 12 :

Từ ngữ “trẻ trâu” xuất hiện trong giới trẻ gần đây thường chỉ điều gì?

 • A.

  Con trâu nhỏ

 • B.

  Tầng lớp thanh thiếu niên ngông cuồng

 • C.

  Những bạn mới lớn khỏe khoắn

 • D.

  Con nghé có giá trị

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em để ý những câu nói của mọi người xung quanh hay sử dụng

Lời giải chi tiết :

Từ ngữ “trẻ trâu” xuất hiện trong giới trẻ gần đây thường chỉ tầng lớp thanh thiếu niên ngông cuồng.