Trả lời vận dụng trang 58 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Cho ba hỗn hợp: nước phù sa, nước trà, sữa tươi. Xác định hỗn hợp nào là dung dịch, nhũ tương hoặc huyền phù. Giải thích

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của 2 hay nhiều chất hòa tan vào nhau

- Nhũ tương là hỗn hợp không đồng nhất, chất lỏng lơ lửng trong chất lỏng khác

- Huyền phù là hỗn hợp không đồng nhất, chất rắn lơ lửng trong chất lỏng

Lời giải chi tiết

- Dung dịch là nước trà, do là hỗn hợp đồng nhất.

- Nước phù sa là huyền phù, do có các chất rắn (đất sét, keo đất…) lơ lửng trong nước. 

- Sữa tươi là nhũ tương, do là chất lỏng (sữa) lơ lửng trong chất lỏng khác (nước).


Loigiaihay.com
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu