Trả lời câu hỏi 1 trang 56 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Hãy cho biết hỗn hợp ở hình 10.2 và hỗn hợp ở hình 10.3 có điểm gì khác nhau

 

Lời giải chi tiết

- Hỗn hợp nước muối không xuất hiện ranh giới giữa các thành phần

- Hỗn hợp dầu ăn với nước xuất hiện ranh giới giữa các thành phần


Loigiaihay.com
Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu