Trả lời thực hành 2 trang 59 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Tiến hành hai thí nghiệm sau để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến lượng đường ăn hòa tan trong nước.

- Thí nghiệm 1: Cho từ từ lượng đường nhỏ vào hai cốc: cốc 1 chứa 10 ml nước ở nhiệt độ thường, cốc 2 chứa 10ml nước ấm, khuấy đều để đường tan hoàn toàn ở mỗi cốc. Tiếp tục cho thêm đường vào hai cốc cho đến khi đường không thể hòa tan trong dung dịch.

- Thí nghiệm 2: Tiếp tục thêm 5ml nước vào cốc 1, khuấy nhẹ. Quan sát lượng đường còn lại ở cốc 1 trước và sau khi thêm nước.

Nhận xét về lượng đường hòa tan ở mỗi ống nghiệm.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tăng nhiệt độ hoặc thể tích nước làm tăng lượng chất rắn hòa tan

Lời giải chi tiết

- Ở thí nghiệm 1: 10 ml nước ấm hoàn tan đường nhiều hơn so với 10ml nước lạnh.

- Ở thí nghiệm 2: Sau khi thêm nước, đường lại tiếp tục tan thêm.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu