Trả lời vận dụng mục 1 trang 13 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Kể tên những dụng cụ đo mà gia đình em thường dùng.

Đề bài

Kể tên những dụng cụ đo mà gia đình em thường dùng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Dụng cụ đo mà gia đình em thường dùng là thước kẻ, thước cuộn, cân, đồng hồ,…


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Cánh Diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí