Trả lời vận dụng mục 1 trang 13 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Kể tên những dụng cụ đo mà gia đình em thường dùng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Dụng cụ đo mà gia đình em thường dùng là thước kẻ, thước cuộn, cân, đồng hồ,…


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu