Trả lời tìm hiểu thêm mục 1 trang 14 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Hãy quan sát hình 2.4 và mô tả cách đo thể tích của một hòn đá. Em cần phải thực hiện những bước nào và bằng cách nào để biết được thể tích của hòn đá.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Các bước đo thể tích một hòn đá:

- Đổ một lượng nước vừa phải vào ống đong có chia các mức đo thể tích.

- Buộc dây vào hòn đá thả vào ống đong đến khi viên đá ngập hẳn trong nước.

- Quan sát thể tích nước trong ống dâng lên, chênh lệch thể tích nước lúc đầu và lúc sau khi thẻ hòn đá chính là thể tích hòn đá.


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu