Trả lời câu hỏi mục 1 trang 14 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ, nếu đặt bình chia độ không thẳng đứng thì ảnh hưởng thế nào đến kết quả?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ, nếu đặt bình chia độ không thẳng đứng thì chúng ta sẽ đọc sai độ cao mực chất lỏng trong dụng cụ. Từ đó việc ghi kết quả và đo theo vạch sẽ không chính xác.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu