Trả lời thực hành trang 39 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Thực hành: Thực hiện thí nghiệm sau để xác định thành phần phần trăm về thể tích của oxygen trong không khí.

- Chuẩn bị thí nghiệm như hình 7.2a.

- Đánh dấu mực chất lỏng trong cốc thủy tinh.

- Đốt cháy nến (hình 7.2b).

- Khi nến tắt, đánh dấu lại mực chất lỏng trong cốc thủy tinh (hình 7.2c)


Quan sát quá trình nến cháy cho đến khi nến tắt và nhận xét sự thay đổi mực nước trong cốc thủy tinh. Ước lượng thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí.

Lưu ý: Dung dịch kiềm loãng có vai trò hòa tan khí carbon dioxide sinh ra khi nến cháy.


Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mực nước sẽ chiếm thể tích oxygen bị mất đi

Lời giải chi tiết

- Mực nước trong cốc thủy tinh dâng cao dần.

- Qua việc đánh dấu mực chất lỏng, xác định được oxygen chiếm khoảng 20% thể tích không khí.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Oxygen và không khí