Trả lời thực hành trang 38 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

Hoạt động thí nghiệm: Thực hiện các bước sau:

- Chuẩn bị hai ống nghiệm chứa khí oxygen (ống 1, ống 2);

- Đưa que đóm đã tắt, không còn tàn đỏ vào ống 1.

- Đưa que đóm còn tàn đỏ vào ống 2.

Quan sát và cho biết que đóm ở ống nghiệm nào sẽ bùng cháy.


Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- 3 yếu tổ để xảy ra sự cháy:

   + Chất đốt (nhiên liệu)

   + Nhiệt

   + Khí oxygen

Lời giải chi tiết

Que đóm ở ống 2 sẽ bùng cháy. Do que đóm này vẫn còn tàn đỏ, có thể cung cấp nhiệt ban đầu cho chất cháy.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Oxygen và không khí