Trả lời câu hỏi trang 39 SGK KHTN 6 Cánh diều


Đề bài

 Dựa vào hình 7.3, em hãy nêu thành phần của không khí.


Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Không khí là một hỗn hợp khí, trong đó:

  + Khoảng 78% thể tích là khí nitơ (nitrogen); 

  + Khoảng 21% thể tích là khí oxi (oxygen); 

  + Khoảng 1% thể tích còn lại là hơi nước, khí carbon dioxide, khí hiếm và các khí khác.


Loigiaihay.com
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Oxygen và không khí