Trả lời câu hỏi mục 2 trang 100 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Quan sát hình 17.3 và cho biết nguyên sinh vật là thức ăn của những động vật nào.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Nguyên sinh vật sử dụng thức ăn là vi khuẩn, tảo và chúng llại là nguồn thức ăn của cái loài động vật khác như cá, tôm, cua, rết,…


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật


Hỏi bài