Trả lời câu hỏi mục 1 trang 100 SGK KHTN 6 Cánh Diều.


Đề bài

Gọi tên, mô tả hình dạng và nêu đặc điểm nhận biết của các nguyên sinh vật có trong hình 17.2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

- Trùng giày: Cơ thể đơn bào hình dạng giống đế giày, chúng di chuyển nhờ lông bơi.

- Trùng biến hình: Cơ thể đơn bào luôn thay đổi hình dạng. Chúng di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả.

- Tảo lục đơn bào: tế bào có hình cầu, có màu xanh lục, mang nhiều hạt lục lạp.

- Tảo silic: Cơ thể đơn bào với nhiều hình dạng khác nhau, sống đơn độc hay thành tập đoàn. Chúng có thành tế bào và vách ngăn ở giữa.

- Trùng roi: Cơ thể đơn bào hình thoi, có một roi dài. Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật


Hỏi bài