Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 121 SGK Toán 7 Tập 1

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 121 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có : B’C’ = 4cm ; góc B' = 60o; góc C' = 40o. Hãy

Đề bài

Vẽ thêm tam giác \(A’B’C’\) có: \(B’C’ = 4cm;\;\widehat {B'} = {60^o};\,\,\widehat {C'} = {40^o}\). Hãy đo để kiểm nghiệm rằng \(AB = A’B’.\) Vì sao ta kết luận được \(ΔABC = ΔA’B’C’\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ tam giác \(ABC\) có \(AC=a;\)  \(\widehat{A}= {x^o};\) \(\widehat{C}={y^o}\).

Cách vẽ: 

- Vẽ đoạn \(AC=a\)

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(AC\) vẽ tia \(Ax\) và \(Cy\) sao cho \(\widehat{CAx}= {x^o}\);

 \(\widehat{ACy}={y^o}\)

Hai tia cắt nhau ở \(B\), ta được tam giác \(ABC\) cần vẽ. 

Lời giải chi tiết

Đo kiểm tra thấy: \(AB=A'B'\)

\(ΔABC\) và \(ΔA’B’C’\) có:

+) \(AB = A’B’\) (chứng minh trên)

+) \(\widehat B = \widehat {B'}=60^o\)

+) \(BC = B’C’=4\,cm\)

Suy ra \(ΔABC = ΔA’B’C’\) (cạnh – góc – cạnh).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 122 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 122 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 122 SGK Toán 7 Tập 1. Tìm các tam giác bằng nhau ở mỗi hình 94, 95, 96

Xem chi tiết
Bài 33 trang 123 SGK Toán 7 tập 1 Bài 33 trang 123 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 33 trang 123 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết AC=2cm,

Xem chi tiết
Bài 34 trang 123 SGK Toán 7 tập 1 Bài 34 trang 123 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 34 trang 123 SGK Toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 98,99 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem chi tiết
Bài 35 trang 123 SGK Toán 7 tập 1 Bài 35 trang 123 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 35 trang 123 SGK Toán 7 tập 1. Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó. Qua H thuộc tia Ot , kẻ đường vuông góc với Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự A và B.

Xem chi tiết
Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1 Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết = 90 AB=AC=3cm. Sau đó đo các góc B và C.

Xem chi tiết
Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem chi tiết
Bài 16 trang 60 SGK Toán 7 tập 1 Bài 16 trang 60 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 60 SGK Toán 7 tập 1. Cho đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không

Xem chi tiết
Bài 19 trang 61 SGK Toán 7 tập 1 Bài 19 trang 61 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 61 SGK Toán 7 tập 1. Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.