Bài 34 trang 123 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 204 phiếu

Giải bài 34 trang 123 SGK Toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 98,99 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Đề bài

 Trên mỗi hình 98,99 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Xem hình 98)

Xét \(∆ABC\) và \(∆ABD\) có: 

+) \(\widehat{CAB}=\widehat{DAB}\) (gt)

+) \(AB\) là cạnh chung.

+) \(\widehat{ABC}=\widehat{ABD}\) (gt)

\( \Rightarrow ∆ABC=∆ABD\) (g.c.g)

Xem hình 99)

Ta có:

\(\widehat{B_{1}}+\widehat{B_{2}}=180^0\)  (Hai góc kề bù).

\(\widehat{C _{1}}+ \widehat{C _{2}}=180^0\)  (Hai góc kề bù)

Mà \(\widehat{B_{2}}=\widehat{C _{2}}\)  (gt)  nên \(\widehat{B_{1}}=\widehat{C _{1}}\)

* Xét \(∆ABD\) và \(∆ACE\) có:

+) \(\widehat{B_{1}}=\widehat{C _{1}}\) (chứng minh trên)

+) \(BD=EC\)  (gt)

+) \(\widehat{D } = \widehat{E }\)  (gt)

\( \Rightarrow ∆ABD=∆ACE\)  (g.c.g)

\(DC=DB+BC\)

\(EB=EC+CB\)

Mà \(DB=EC\)

Do đó: \(DC=EB\)

* Xét \(∆ADC\) và \(∆AEB\) có:

+) \(\widehat{D }=\widehat{E }\)  (gt)

+) \(\widehat{C _{2}}=\widehat{B_{2}}\)  (gt)

+) \(DC=EB\)  (chứng minh trên)

\(\Rightarrow ∆ADC=∆AEB\) (g.c.g)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Bài 35 trang 123 SGK Toán 7 tập 1 Bài 35 trang 123 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 35 trang 123 SGK Toán 7 tập 1. Cho góc xOy khác góc bẹt, Ot là tia phân giác của góc đó. Qua H thuộc tia Ot , kẻ đường vuông góc với Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự A và B.

Xem chi tiết
Bài 36 trang 123 SGK Toán 7 tập 1 Bài 36 trang 123 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 123 SGK Toán 7 tập 1. Trên hình 100 ta có OA=OB, OAC=OBD.

Xem chi tiết
Bài 37 trang 123 SGK Toán 7 tập 1 Bài 37 trang 123 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 123 SGK Toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 101,102,103 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem chi tiết
Bài 38 trang 124 SGK Toán 7 tập 1 Bài 38 trang 124 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 38 trang 124 SGK Toán 7 tập 1. Trên hình 104 ta có AB//CD, AC//BD. Hãy chứng minh rằng AB=CD,AC=BD.

Xem chi tiết
Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1 Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết = 90 AB=AC=3cm. Sau đó đo các góc B và C.

Xem chi tiết
Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem chi tiết
Bài 19 trang 61 SGK Toán 7 tập 1 Bài 19 trang 61 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 61 SGK Toán 7 tập 1. Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II

Xem chi tiết
Bài 16 trang 60 SGK Toán 7 tập 1 Bài 16 trang 60 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 60 SGK Toán 7 tập 1. Cho đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.