Tình hình nước ta sau năm 1867 có gì đáng chú ý?

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 116 SGK Lịch sử 11

Đề bài

Tình hình nước ta sau năm 1867 có gì đáng chú ý?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 116 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Tình hình nước ta sau năm 1867:

- Chính trị:

+ Tư tưởng đầu hàng chi phối các quan lại cao cấp trong triều đình Huế.

+ Nhà Nguyễn vẫn tiếp tục chính  sách “bế quan tỏa cảng”, tuy đã bắt đầu cử người sang phương Tây học kĩ thuật hoặc vào Nam học tiếng Pháp.

+ Đối với sáu tỉnh Nam Kì, dường như triều đình Huế đã mặc nhiên thừa nhận đó là vùng đất của Pháp, không nghĩ gì đến việc giành lại.

- Kinh tế: ngày càng bị kiệt quệ vì triều đình vơ vét tiền bạc để trả chiến phí cho Pháp.

- Xã hội:

+ Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, nhân dân bất bình đứng lên chống triều đình ngày một nhiều.

+ Thổ phỉ, hải phỉ (từ Trung Quốc tràn sang) nổi lên cướp phá ở nhiều nơi.

+ Nhiều sĩ phu muốn canh tân đất nước nhưng đa phần các đề nghị cài cách không được thực hiện.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu