Lý thuyết silic và hợp chất của silic

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Trong bảng tuần hoàn silic ở ô

1.   Trong bảng tuần hoàn silic ở ô thứ 14, nhóm IVA, chu kì 3.

      Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p2.

 2.  Silic là phi kim kém hoạt động, ở nhiệt độ cao có tác dụng được với nhiều chất như oxi, flo, cacbon, dung dịch NaOH….

3.    SiO2 ở dạng tinh thể nguyên tử màu trắng rất cứng, không tan trong nước, có tso và tnco rất cao, là oxit axit, tan chậm trong dung dịch kiềm đặc nóng, tan nhanh trong kiềm nóng chảy hoặc cacbonat kim loại kiềm nóng chảy, tác dụng với HF.

 4.    H2SiO3 là axit rất yếu, không tan trong nước.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan