Bài 6 trang 79 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Giải bài 6 trang 79 SGK Hóa học 11. Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng

Đề bài

Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng 20,0g tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Phản ứng giải phóng ra 13,44 lít khí hidro (đktc)

Xác định thành phần phần trăm khối lượng của silic trong hỗn hợp ban đầu, biết rằng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thành phần chính của than chính là C. Khi cho Si và C tác dụng với NaOH đặc đun nóng chỉ có Si tham gia phản ứng

Viết PTHH: Si + 2NaOH đặc + H2O \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Na2SiO3 + 2H2

Tính số mol Si theo số mol H2  : nSi = ½. nH2 = ? (mol)

=> khối lượng Si : mSi = nSi. MSi = ? (g)

=> %Si trong hỗn hợp ban đầu

Lời giải chi tiết

PTHH  Si + 2NaOH đặc + H2O \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Na2SiO3 + 2H2

         1mol                                                         2mol

       0,30 mol                                                     0,60 mol

%mSi  =  \(\frac{0,3. 28}{20}\)  . 100% = 42%

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan