Lý thuyết Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

1. Saccarozơ - Là một đissaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ ...

1. Saccarozơ, C12H22O11

- Cấu tạo: Là một đissaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi, phân tử không chứa nhóm CHO.

- Tính chất vật lý: Là chất kết tinh, không màu, không mùi, có vị ngọt, tnc = 185 oC, tan tốt trong nước.

- Tính chất hóa học: tính chất của ancol đa chức; phản ứng thủy phân.

- Sản xuất: Được sản xuất từ cây mía, củ cải đường hoặc hoa thốt nốt.

- Ứng dụng:  Là thực phẩm quan trọng của con người, là nguyên liệu trong công nghiệp thực phẩm, công nghiệp.

2. Tinh bột, (C6H10O5)n

- Cấu trúc phân tử: Thuộc loại polisaccarit, gồm nhiều mắt xích – glucozơ liên kết với nhau tạo thành 2 dạng (amilopenctin có cấu trúc mạch phân nhánh và amilozơ mạch không phân nhánh).

- Tính chất vật lý: Là chất rắn, ở dạng bột vô định hình, màu trắng không tan trong nước lạnh, tan trong nước nóng tạo thành hồ tinh bột.

- Tính chất hóa học: phản ứng thủy phân; phản ứng màu với iot.

- Ứng dụng: Là chất dinh dưỡng cơ bản của con người và một số động vật, được dùng để sản xuất bánh kẹo và hồ dán.

3. Xenlulozơ, (C6H10O5)n  hay [C6H7O2(OH)3]n

- Cấu trúc phân tử: Thuộc loại polisccarit, gồm nhiều mắt xích β – glucozơ liên kết với nhau tạo thành mạch kéo dài không phân nhánh, có phân tử khối rất lớn; mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH.

- Tính chất hóa học: phản ứng thủy phân; phản ứng với axit nitric tạo thuốc nổ không khói

[C6H7O2(OH)3]n + 3n HNO3( đặc) \(\xrightarrow{{{H_2}S{O_{4,đ}},{t^o}}}\) [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

- Ứng dụng: Được dùng làm sợi dệt vải, trong xây dựng, đồ gỗ, giấy. Dùng làm nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo, thuốc súng không khói và chế tạo phim ảnh.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

Bài 1 trang 33 SGK Hóa học 12 Bài 1 trang 33 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 33 SGK Hóa học 12. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 33 SGK Hóa học 12 Bài 2 trang 33 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 trang 33 SGK Hóa học 12. Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S) ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 34 SGK Hóa học 12 Bài 3 trang 34 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 34 SGK Hóa học 12. a) So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ b) Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Xem chi tiết
Bài 4 trang 34 SGK Hóa học 12 Bài 4 trang 34 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 34 SGK Hóa học 12. Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột...

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime Báo cáo thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

1. Thí nghiệm 1: Sự đông tụ protein khi đun nóng Hiện tượng: Dung dịch protein đục dần sau đó đông tụ lại thành từng mảng bám vào thành ống nghiệm...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 77 SGK Hóa học 12 Bài 3 trang 77 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 77 SGK Hóa học 12. Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 72 SGK Hóa học 12 Bài 4 trang 72 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 72 SGK Hóa học 12. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp

Xem chi tiết
Bài 5 trang 77 SGK Hóa học 12 Bài 5 trang 77 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 77 SGK Hóa học 12. Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.