Bài 4 trang 34 SGK Hóa học 12

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài 4 trang 34 SGK Hóa học 12. Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột...

Đề bài

Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Viết phương trình hóa học (nếu có).

Lời giải chi tiết

Tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ: đều có phản ứng thủy phân tạo ra monosaccarit.

- Thủy phân saccarozo:

\(\begin{gathered}
{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + {H_2}O\xrightarrow{{{H^ + },{t^o}}}{C_6}{H_{12}}{O_6} + {C_6}{H_1}_2{O_6}\,(1) \hfill \\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Glucozo\,\,\,\,\,\,Fructozo \hfill \\
\end{gathered} \)

- Thủy phân tinh bột:

\(\begin{gathered}
{({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\xrightarrow{{{H^ + },{t^o}}}n{C_6}{H_{12}}{O_6}\,(2) \hfill \\
Tinh\text{ bột }\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Glucozo \hfill \\
\end{gathered} \)

- Thủy phân xenlulozo:

\(\begin{gathered}
{({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\xrightarrow{{{H^ + },{t^o}}}n{C_6}{H_{12}}{O_6}\,(3) \hfill \\
Xenlulozo\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Glucozo \hfill \\
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu