Bài 2 trang 33 SGK Hóa học 12

Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Giải bài 2 trang 33 SGK Hóa học 12. Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S) ?

Đề bài

Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S) ?

a) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột.

b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucozơ.

c) Khi thủy phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều cho một loại monosaccarit.

d) Khi thủy phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều cho glucozơ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về Saccarozo, tinh bột và xenlulozo Tại đây

Lời giải chi tiết

a) S. Saccarozo được cấu tạo từ gốc glucozo liên kết với fructozo còn tinh bột cấu tạo từ các gốc glucozo

b) Đ

C) S. Thủy phân saccarozo thu được glucozo và fructozo, còn thủy phân tinh bột và xenlulozo thu được glucozo

D) Đ

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

Bài 3 trang 34 SGK Hóa học 12 Bài 3 trang 34 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 34 SGK Hóa học 12. a) So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ b) Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

Xem chi tiết
Bài 4 trang 34 SGK Hóa học 12 Bài 4 trang 34 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 34 SGK Hóa học 12. Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 34 SGK Hóa học 12 Bài 5 trang 34 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 34 SGK Hóa học 12. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 34 SGK Hóa học 12 Bài 6 trang 34 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 trang 34 SGK Hóa học 12. Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12 Bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12. Tính thể tích nước brom cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 44 SGK Hóa học 12 Bài 3 trang 44 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 44 SGK Hóa học 12. Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin đồng phân có công thức phân tử sau:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 48 SGK Hóa học 12 Bài 6 trang 48 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 trang 48 SGK Hóa học 12. Xác định công thức, viết công thức cấu tạo của A và B.

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat Báo cáo thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Thí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat: - Hiện tượng: có lớp este mùi thơm tạo thành nổi lên trên dd NaCl.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.