Bài 5 trang 34 SGK Hóa học 12


Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra...

Đề bài

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) trong các trường hợp sau:

a) Thủy phân saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

b) Thủy phân tinh bột (có xúc tác axit), sau đó cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3

c) Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp HNO3/H2SO4 đặc.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lai lý thuyết về Saccarozo, tinh bột và xenlulozo Tại đây 

Lời giải chi tiết

a) 

Thủy phân saccarozo :

\({{C}_{12}}{{H}_{22}}O+{{H}_{2}}O\xrightarrow{{{t}^{o}},xt}{{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{6}}(glucozo)+{{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{6}}(fructozo)\)

Thủy phân tinh bột :

${{\left( {{C}_{6}}{{H}_{10}}{{O}_{5}} \right)}_{n}}+n{{H}_{2}}O\xrightarrow{{{t}^{o}},{{H}^{+}}}n{{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{6}}$

Thủy phân xenlulozo :

${{\left({{C}_{6}}{{H}_{10}}{{O}_{5}}\right)}_{n}}+n{{H}_{2}}O\xrightarrow{{{t}^{o}},{{H}^{+}}}n{{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{6}}$

b) (C6H10O5)n + nH2O \(\overset{H^{+},t^{o}}{\rightarrow }\) nC6H12O6.                                       

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.

c) [(C6H7O2(OH)3]n + 3nHONO2(đặc) \(\overset{H_{2}SO_{4},t^{o}}{\rightarrow }\) [(C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 31 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD