GDCD 6 - Giải giáo dục công dân lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống BÀI 9: CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lý thuyết Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam GDCD 6 Kết nối tri thức


Lý thuyết Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam GDCD 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

BÀI 9. CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 1. Khái niệm công dân 

 • Công dân là người dân của một nước, có quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định

 • Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân nước đó.

 1. Căn cứ xác định công dân nước CHXHCN VN

 • Công dân nước CHXHCNVN là người có quốc tịch VN

 • Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam

 • Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra đều có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch.

 • Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra đều có mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai.

 • Trẻ em sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con.

 • Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con.

 • Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra cha mẹ đều là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam

 • Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Việt Nam

 • Trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam.


Bình chọn:
4.3 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí