GDCD 6 - Giải giáo dục công dân lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống BÀI 1: TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ

Giải câu hỏi Khám phá 1 trang 5 GDCD 6 Kết nối tri thức


Em hãy đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi: Dòng họ Đặng ở Sơn La là dòng họ có truyền thống hiếu học. Qua nhiều thế hệ, các gia đình trong dòng họ luôn quan tâm, chăm lo việc học hành của con em mình. Trẻ em đến tuổi đều được tới trường, nhiều em đạt thành tích

Đề bài

Đề bài: Em hãy đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi:

Dòng họ Đặng ở Sơn La là dòng họ có truyền thống hiếu học. Qua nhiều thế hệ, các gia đình trong dòng họ luôn quan tâm, chăm lo việc học hành của con em mình. Trẻ em đến tuổi đều được tới trường, nhiều em đạt thành tích cao trong học tập. Nhiều thành viên trong dòng họ đã trưởng thành, là cán bộ có đóng góp tích cực trong việc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Con cháu trong dòng họ luôn tự hào và không ngừng phát huy truyền thống gia đình, dòng họ hiếu học. 

a. Dòng họ Đặng ở Sơn La có truyền thống gì? Em có suy nghĩ gì về truyền thống ấy?

b. Hãy kể tên các truyền thống gia đình, dòng họ mà em biết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương pháp: 

Giải quyết vấn đề

Lời giải chi tiết

Lời giải chi tiết: 

a. Dòng họ Đặng ở Sơn La có truyền thống hiếu học.  

Truyền thống hiếu học của dòng họ Đặng rất đáng tự hào, cần giữ gìn và phát huy, nhờ truyền thống hiếu học mà tất cả trẻ em được sinh ra được đi học, nhiều người đã thành tài có ích cho đất nước.

b. Tên các truyền thống gia đình, dòng họ mà em biết: truyền thống hiếu học, truyền thống làm gốm, truyền thống yêu nước, truyền thống yêu thương và giúp đỡ, truyền thống làm bánh, truyền thống làm muối, truyền thống đoàn kết,... 


Bình chọn:
4.8 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí